Gravide og dyr


Dette projekt er afsluttet.










Mit "gravide og dyr" projekt gik ud på at vise det unikke bånd der kan være mellem mennesket og familiens kæledyr og særligt når dyret fornemmer at der er en lille ny på vej. Dyret og den gravide skulle have en god tilknytning til hinanden, have lyst til at være tæt på hinanden og "kommunikere".